Category Archives: Before taking ellaOne®

ellaOne®-valmisteen käyttö on helppoa

ellaOne®-valmistetta on helppo käyttää – koko annos on vain yksi tabletti1.

Ota yksi tabletti suun kautta veden kanssa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin enintään 120 tunnin (5 vuorokauden) kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä1.

Jos oksennat kolmen tunnin kuluessa ellaOne®-tabletin ottamisesta, pitää sinun ottaa uusi tabletti mahdollisimman pian1.

more

 Tabletti voidaan ottaa ennen ruokailua, ruoan yhteydessä tai sen jälkeen1.

trombonebackbottom

 

Источники

1. ellaOne®-valmisteyhteenveto.

Kenelle ellaOne® ei sovi

Alla on lista lääkkeistä ja sairauksista, joista on hyvä kertoa kun haet jälkiehkäisyä1

Maksasairaudet: ellaOne®-valmistetta ei suositella vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville.

– Käyttöä ei suositella naisille, joilla on vaikea astma, jota hoidetaan suun kautta otettavalla glukokortikoidilla.

Tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini, fosfenytoiini, fenobarbitaali, primidoni, karbamatsepiini, okskarbatsepiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Tietyt HIV-lääkkeet (ritonaviiri, efavirentsi, nevirapiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Tietyt tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini, rifabutiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Mäkikuisma (Hypericum perforatum) tai sitä sisältävät, masennuksen tai ahdistuksen hoitoon käytettävät rohdosvalmisteet saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

ellaOne®-valmistetta ei pidä käyttää yhdessä levonorgestreeliä sisältävien jälkiehkäisyvalmisteiden kanssa1.

Kerro, jos kuukautisesi ovat myöhässä tai sinulla on raskauden oireita (vatsakipua, rintojen arkuutta, oksentelua tai aamupahoinvointia). Saatat olla jo raskaana.

trombonebackbottom

Älä ota ellaOne®-valmistetta,

jos olet allerginen ulipristaaliasetaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle.

Mitä ellaOne® sisältää

  •  Vaikuttava aine on ulipristaaliasetaatti. Yksi tabletti sisältää 30 milligrammaa ulipristaaliasetaattia1.
  •  Muut aineet ovat laktoosi, povidoni K30, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.

Источники

1. ellaOne® -valmisteyhteenveto.

Mitä ellaOne® ei ole

EI varsinainen ehkäisymenetelmä

ellaOne®-valmistetta ei tule käyttää säännöllisenä ehkäisykeinona. Jälkiehkäisytabletti on hätäratkaisu raskauden estämiseksi, ja sitä on käytettävä vain poikkeustilanteissa.

EI ehkäisymenetelmä tuleviin yhdyntöihin

Jos olet suojaamattomassa yhdynnässä ellaOne®-valmisteen ottamisen jälkeen, valmiste ei estä raskaaksi tulemista1,2. Katso lisätietoja.

Jos käytät ehkäisypillereitä, jatka niiden käyttöä tavalliseen tapaan. ellaOne®-valmisteen käyttö ei estä säännöllisen hormonaalisen ehkäisyn käytön jatkamista, mutta valmiste saattaa heikentää sen ehkäisytehoa1.

more

Tämän vuoksi suositellaan, että luotettavaa estemenetelmää (kondomia) käytetään kaikkien seuraavien yhdyntöjen aikana, kunnes seuraavat kuukautiset alkavat1.

trombonebackbottom

EI aiheuta aborttia1

ellaOne® toimii viivästyttämällä munasolun irtoamista. Jälkiehkäisyn käyttö on liian myöhäistä, jos nainen on jo raskaana, koska sen avulla voidaan vain ehkäistä raskauden alkaminen. ellaOne®-valmistetta ei siis pidä ottaa, jos on jo raskaana.

EI vaikuta hedelmällisyyteen tulevaisuudessa1

Jos olet yhdynnässä ellaOne®-valmisteen käytön jälkeen, käytä kondomia seuraaviin kuukautisiin asti. Hedelmällisyys voi palautua ennalleen hyvin nopeasti.

 

Источники

1. ellaOne® -valmisteyhteenveto.

2. NHS choices – Emergency contraception.
Saatavissa: http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Accessed November 2014.

Miten ellaOne® toimii

 ellaOne® vaikuttaa estämällä ovulaation tai viivästyttämällä sitä2

Ovulaatiolla tarkoitetaan munasolun irtoamista.

Graph Women6

Suojaamattoman yhdynnän jälkeen siittiöt säilyvät hengissä noin viiden vuorokauden ajan naisen elimistössä1. Munasolu puolestaan säilyy noin 24 tuntia hedelmöityskykyisenä irtoamisensa jälkeen. Näin ollen keskimääräisen kuukautiskierron aikana on kuusi vuorokautta, jolloin yhdyntä voi johtaa raskauteen; tämä hedelmällinen aika on viisi päivää ennen ovulaatiota ja ovulaatiopäivänä3.

Источники

1. Pallone SR and Bergus GR. JABFM 2009; 22(2): 147–157.
2. ellaOne® -valmisteyhteenveto.
3. Wilcox AJ ym. BMJ 2000; 321: 1259–62.

Что такое ellaOne®

Посткоитальная контрацепция как экстренная мера

Препарат ellaOne® предназначен для предупреждения беременности после незащищенного полового акта или если применяемый вид контрацепции не удался1.

■ Препарат ellaOne® следует принять как можно быстрее после незащищенного полового акта, но не позднее 5 суток (120 часов) после незащищенного полового акта или неудачного применения контрацепции1.

■ Препарат экстренной контрацепции не защищает от венерических заболеваний и не заменяет регулярный метод контрацепции2.

Препарат прост в использовании
Примите одну таблетку перорально как можно быстрее после незащищенного полового акта1.
more

Эффективность экстренной контрацепции тем выше, чем быстрее она применяется после незащищенного полового акта1.

trombonebackbottom
Препарат ellaOne® действует, предотвращая или задерживая овуляцию1
Экстренная контрацепция тем не менее не предохраняет от беременности во всех случаях. Если момент овуляции (т. е. отделения яйцеклетки) слишком близок к моменту незащищенного полового акта, экстренная контрацепция не помогает1.
 

Препарат ellaOne® предназначен для всех женщин детородного возраста. Препарат можно купить в аптеке без ограничений по возрасту.

trombonebackbottom

Источники

1.О препарате ellaOne®
2. Выбор NHS – экстренная контрацепция. Доступно на сайте: http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Accessed November 2014.